Sterownik GSM jest nowoczesnym urządzeniem, które umożliwia niezależne sterowanie telefonem komórkowym trzech różnych urządzeń. W tym celu wykorzystuje identyfikację numeru dzwoniącego (clip – bez nawiązywania połączenia) przez kanał C oraz reakcję na treść wysłanego SMS-a – kanały A i B. Zasięg urządzenia determinowany jest jedynie przez dostępność sieci komórkowej. Oprogramowanie zostało tak napisane, aby do minimum ograniczyć zakres wykonywanych czynności przez użytkowników systemu; jest proste i przejrzyste. Należy wyraźnie zaznaczyć, iż nie jest  wymagana instalacja żadnych dodatkowych aplikacji (programów).    Komunikacja odbywa się jedynie przez SMSy i sam proces dzwonienia (identyfikacja numeru-CLIP).

Wszystkie kanały mogą pracować w trybie monostabilnym (chwilowym – impuls 0,5sek.) lub bistabilnym (przemiennie włącz/wyłącz); ustawiane są za pomocą jumperów. Odpowiednie działania mogą być dokonanie jedynie przez uprawnione do tego numery, numery zarejestrowanych w systemie abonentów. Rejestracji dokonuje użytkownik mający uprawnienie mastera (zwany dalej masterem). Może on także selektywnie usuwać numery zwykłych użytkowników (wyrejestrowywanie z systemu), a także przekazywać innemu numerowi uprawnienia mastera, samemu je tracąc. Takie rozwiązanie identyfikacji powoduje niedostępność systemu dla nieautoryzowanych osób.

Zastosowanie sterownika: bramy wjazdowe (budownictwo indywidualne i zbiorowe), załączanie elementów automatyki (żaluzje, klimatyzacja, ogrzewanie, oświetlenie itp.) oraz inne, ograniczone jedynie wyobraźnią użytkownika.

Główne cechy systemu:

  • Nieograniczony zasięg, determinowany obecnością sygnału sieci GSM
  • Współpraca JEDYNIE Z UPRAWNIONYM NUMERAMI (zarejestrowanymi)
  • Funkcja master – zarządzanie i monitorowanie systemu
  • Pojemna książka adresowa – do 125 (250) pozycji + master- dwie wersje wykonania
  • Jeden tor załączany funcją CLIP. Wyjście przekaźnikowe (NO), 2A, tryb mono/bistabilny (wybór)
  • Dwa niezależne tory załączane SMSem. Wyjścia przekaźnikowe (NO), 2A, tryb mono/bistabilny (wybór)
  • Zapamiętywanie ostatniego stanu wyjść (dla trybu bistabilnego)
  • Zasilanie 12V-30V DC, 12V-24V AC, średni prąd 30mA
  • Potwierdzanie odebranego polecenia dźwiękiem buzzera
  • Dwa rodzaje anten: wewnętrzna paskowa lub zewnętrzna prętowa (opcja)

 

Copyright © 2017 Warm Technologies                   Wykonanie i administracja MireQ