Tracker jest urządzeniem mechanicznym na płaszczyźnie którego zamontowano pole fotowoltaiczne. Odmiana  dwuosiowa szkieletumożliwia zorientowanie w przestrzeni zamontowanych na nim paneli fotowoltaicznych w taki sposób, aby padające na ogniwa promienie słoneczne czyniły to zawsze prostopadle do płaszczyzny elementu czynnego. Ma to duży wpływ na sprawność konwersji energii świetlnej na elektryczną. W porównaniu z instalacją stałą o takiej samej mocy, średnioroczny zysk energetyczny  rozwiązania z układem nadążnym jest większy o około 20%. Ze względu na dłuższa drogę poruszania się słońca w okresie około letnim, zysk w tym okresie znacząco się zwiększa i dochodzi do 60%.

Oferowany przez Firmę Warm Technologies sterownik SolTrak umożliwia sterowanie mechaniczną częścią trackera. Elementy wykonawcze muszą być zasilane napięciem stałym. Msterownikogą to być zarówno siłowniki jak i motoreduktor. Urządzenie jest oparte o mikroprocesor, oprogramowanie jest elastyczne i konfigurowalne przez menu użytkownika. Czynności tych można dokonać lokalnie (niezbędny jest wyświetlacz LCD)  lub zdalnie – przez bluetooth. Łączność przez BT spełnia rolę zarówno podglądania aktualnych wartości pracy sterownika, dokonywania nastaw według oczekiwań użytkownika, ale również zdalngo sterowania w obu osiach. Sterownik posiada funkcję powrotu na wschód po zmierzchu, a także wbudowany kontroler siły wiatru do wspólpracy z anemometrem mechanicznym (czujnik kontraktonowy).

Główne właściwości:

  • Możliwość współpracy lokalnej z wyświetlaczem LCD (4x20). Na jego ekranie wyświetlane dane systemowe oraz parametry nastaw. Takie rozwiązanie pozwala na analizę tego, co dzieje się w sterowniku, jakie z czujki przychodzą sygnały. To ogromna pomoc w zrozumieniu działania urządzenia.
  • Duża elastyczność konfiguracyjna. Możliwość nastaw w zależności od miejsca montażu trackera, wymaganego od niego algorytmu działania.
  • Wszystkie parametry nastawiane są cyfrowo, ich wartość wyświetlana na LCD, a wybrane dane zapamiętywane w nieulotnej pamięci eeprom
  • Algorytm działania zawiera możliwość zastosowania opóźnień czasowych zadziałania włączenia siłowników - ustawiany jest dla obu osi. Takie rozwiązanie zapobiega błądzeniu przy występowaniu na nieboskłonie pojedynczych chmur.
  • Sterownik posiada bezstykowy stopień końcowy w oparciu o wysokoprądowe tranzystory MOSFET, co w sposób znaczący podnosi niezawodność działania.
  • Wbudowane układy zabezpieczające je przed silnym wiatrem z ustawialnym progiem zadziałania "wind alarm".
  • Budowa mechaniczna umożliwia rozdzielenie i montaż w osobnych miejscach: czujki - na płaszczyźnie pola fotowoltaicznego; pozostałej elektroniki - na dole trackera, dla łatwości i wygody serwisowania. Zastosowanie krótkich połączeń przekłada się na oszczędność przewodów, przejrzystość połączeń oraz zmniejszenie strat energii.

Oto kilka projektów w których nasze sterowniki znalazły zastosowanie, projektów wykonywanych zarówno przez osoby prywatne – pasjonatów, jak również przez producentów trackerów. Z tych ostatnich należy wspomnieć o Firmie Solar Tracker Polska, która wytwarza nowoczesne trackery i w szerokim asortymencie.

Copyright © 2017 Warm Technologies                   Wykonanie i administracja MireQ